Avustukset

Invalidiliiton kotisivujen mukaan:

Vammaisen henkilön on mahdollista saada kunnalta avustusta asuntonsa muutostöihin, välineisiin ja laitteisiin vammaispalvelulain perusteella. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARAlta voi saada myös muutostöihin avustusta. Joissain tapauksissa korvausta voi saada myös vakuutusyhtiöltä.

Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vammaispalvelulain perusteella asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Sellaiset muutostyöt, välineet ja laitteet korvataan, joita vammainen henkilö välttämättä tarvitsee selviytyäkseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Toimenpiteillä pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan.

Muutostöiden, välineiden ja laitteiden korvaamisen pitää

 • perustua palvelusuunnitelmaan
 • huomioida vammaisen henkilön toimintakyky ja yksilölliset tarpeet

Arvioinnissa huomioidaan siis vammaisen henkilön toimintakyky suhteessa omaan asuntoon ja sen ominaisuuksiin. Tarkoituksena on, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus liikkua asunnossaan itsenäisesti ja käyttää asunnon tiloja, jotka mahdollistavat itsenäisen selviytymisen omassa kodissa.

Kunnalla on asunnon muutostöihin sekä välineisiin ja laitteisiin erityinen järjestämisvelvollisuus. Tarpeenmukaiset ja todelliset kohtuulliset kustannukset korvataan. Lainsäädännössä ei ole asetettu euromääräisiä ylärajoja eikä varallisuusharkintaa. Hakija voi tarvittaessa valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen kunnan päätöksestä.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain perusteella korvattavia välineitä ja laitteita ovat esimerkiksi

 • nostolaitteet
 • turvahälytysjärjestelmät
 • ympäristönhallintajärjestelmät
 • porrashissi

Kunta voi myös kustannusten korvaamisen sijasta antaa välineitä ja laitteita korvauksetta vammaisen henkilön käyttöön. Laitteet ovat tällöin kunnan omistuksessa, jolloin kunta vastaa niiden asennuksesta, huollosta ja vakuutuksista.

Asunnon muutostyöt

Vammaispalvelulain perusteella korvattavia asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi

 • ovien leventäminen
 • kynnysten poistaminen
 • tukikaiteiden asentaminen
 • kulkuluiskien rakentaminen
 • kylpyhuone- ja wc-tilamuutokset sekä kiinteiden kalusteiden muuttaminen, muutostöinä korvataan myös niiden suunnittelu

Asunnon muutostyöt voivat edellyttää kiinteistön omistajan, esimerkiksi asunto-osakeyhtiön lupaa. Jos muutostyöt vaativat muita lupia, kuten rakennuslupaa, pitää vammaisen henkilön hankkia lupa ennen muutostöiden aloittamista. Jos lupaa ei saada, muutostöitä ei voi tehdä.

Kun vaihtaa asuntoa, hakemuksessa pitää perustella muuton tai asunnon vaihdon peruste sekä vammasta tai sairaudesta aiheutuva tarve muutostöihin. Syitä voivat olla perhetilanteen muutos, lapsen syntymä, lisääntynyt apuvälineiden tarve tai tarve vaihtaa paikkakuntaa työn takia.

Hissi ja muut nostolaitteet

Vammaispalvelulain perusteella on mahdollista saada edellytysten täyttyessä omaan kotiin hissi tai muu nostolaite. Ne voidaan asentaa rakennuksen sisätiloihin tai sisäänkäynnille. Näiden tarkoituksena on turvata vammaisen henkilön pääsy omaan kotiin ja sieltä ulos sekä mahdollistaa kodin yhteistilojen, kuten pesutilojen käyttö.

Vammaispalvelulain perusteella on mahdollista korvata porrashissi tms. asuinkerrostalon sisäänkäynnille ulkoportaisiin, jos se on toimivampi vaihtoehto kulkuluiskalle.

Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden haittojen poistaminen, jotka aiheutuvat asumisesta hissittömässä tai osittain hissittömässä kerrostalossa. Kerrostalon porraskäytävään hissiä ei tarvitse korvata.

ARAn korjausavustukset

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtion varoista

 • korjausavustuksia ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
 • esteettömyysavustusta
 • avustusta jälkiasennushissien asentamiseen

Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntoihin on mahdollista saada korjausavustusta enintään 50 % (vuonna 2017) hyväksytyistä kustannuksista. Avustus voi olla poikkeustapauksissa 70 %.

Esteettömyysavustus eli avustus liikkumisesteen poistamiseen myönnetään asunto-osakeyhtiölle. Sen tarkoituksena on mahdollistaa taloyhtiön alueella liikkumisesteisen kulkeminen rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustuksella voidaan mm. leventää ovia, rakentaa kulkuluiska sisäänkäynnille tai asentaa porrashissi portaikkoon. Avustuksen suuruus on enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista (2017)

Hissittömien asuinkerrostalojen jälkiasennushissien asentamiseen on mahdollista saada avustusta 45 % hyväksytyistä kustannuksista (2017).

Asunnon muutostöihin saatava muu tuki

Asunnon muutostöitä voivat maksaa eräissä tapauksissa myös vakuutusyhtiöt, jos vammautuminen johtuu liikenneonnettomuudesta tai tapaturmasta. Asunnon muutostöiden korvausperiaatteet ovat silloin vastaavat kuin vammaispalvelulain perusteella.

Asumiseen ja asuntoon liittyviä apuvälineitä, kuten wc-istuimen käsitukia tai nostolaitteita voivat myöntää kunnan terveysviranomaiset.

 

(Lähde: Invaliidiliiton kotisivut)