Pystyhissit

Pystyhissi on pystysuoraan nostava kuilullinen tai kuiluton hissi, jolla on tavallisesti 2 – 3 pysähdystasoa. Kotitalouksissa käytetään yhä enemmän kuiluttomia kotihissejä.